با ما تماس بگیرید

09398535042


ساختمان داده ها و الگوریتم ها

تعداد فصل ها
14 فصل
مدت دوره
22 ساعت
تعداد جلسات
51 جلسه
مدرس دوره
بتول لکزائی
9131

توضیحات دورهدرس ساختمان داده یکی از دروس بنیادی رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر است. در این دوره آموزشی، انواع ساختمان های داده مورد مطالعه قرار می گیرند و دانشجویان در این دوره یاد می گیرند از ساختمان داده های موجود به نحو مناسب و در جای مقتضی استفاده کنند، بنا بر نیاز، ساختمان داده های مورد نیاز خود را طراحی کنند، الگوریتم های مختلف را جهت دسترسی به داده ها و پردازش آنها طراحی و پیاده سازی کنند، و ساختمان داده ها و الگوریتم های مختلف را از ابعاد زمان و فضا تحلیل کنند.
 

جلسات دوره

تعریف توابع بازگشتی
18 دقیقه
روشهای تحیلی توابع بازگشتی
37 دقیقه
مفهوم تحلیل سرشکنی
27 دقیقه
روش حسابداری
26 دقیقه
مفهوم آرایه
46 دقیقه
آرایه های دو بعدی (ماتریس)
37 دقیقه
تعریف لیست پیوندی
35 دقیقه
پیاده سازی مثالهایی از عملیات مختلف روی لیست پیوندی
19 دقیقه
درج در ابتدای لیست
35 دقیقه
• پیاده سازی انواع عملیات درج و حذف در لیست پیوندی در
18 دقیقه
لیست پیوندی مرتب
23 دقیقه
تعریف پشته
22 دقیقه
کدنویسی پیاده سازی پشته
34 دقیقه
پیاده سازی پشته با لیست پیوندی
22 دقیقه
کاربردهای پشته
20 دقیقه
روشهای نمایش عبارت های
44 دقیقه
تعریف صف
44 دقیقه
پیاده سازی صف با لیست پیوندی
20 دقیقه
صف چرخشی
28 دقیقه
مفاهیم پایه در درخت
36 دقیقه
درخت دودویی
37 دقیقه
پیاده سازی الگوریتم محاسبه
23 دقیقه
• پیمایش میانوندی درخت
30 دقیقه
پیمایش عمقی درخت
25 دقیقه
درخت عبارت
16 دقیقه
درخت جستجوی دودویی:
30 دقیقه
میانگین طول مسیر در درخت باینری
42 دقیقه
درخت Heap
27 دقیقه
درخت هافمن
18 دقیقه
مجموعه های مجزا
11 دقیقه
تعریف گراف
27 دقیقه
پیمایش عمقی گراف
24 دقیقه
مولفه های همبند
21 دقیقه
گراف وزن دار
16 دقیقه
الگوریتم دایجسترا
24 دقیقه
دسته بندی انواع الگوریتم های
34 دقیقه
مرتب سازی حبابی
12 دقیقه
مرتب سازی درجی
9 دقیقه
مرتب سازی سریع
33 دقیقه
مرتب سازی هرمی
12 دقیقه
مرتب سازی ادغام
22 دقیقه
Radix Sort
8 دقیقه
درهم سازی
36 دقیقه
ایجاد پروژه جدید در Visual Studio
20 دقیقه
دریافت مقدار از کاربر
29 دقیقه
تعریف متد در کلاس program
47 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای